Dan 18 oed

Mae’r Big Tribute yn ymfalchïo mewn bod yn ddigwyddiad sy’n addas i deuluoedd. Rydyn ni’n dwlu ar fod yn ŵyl i bob oed, ond rydyn ni hefyd eisiau sicrhau bod plant dan 18 oed yn cael eu goruchwylio’n iawn ym mhob rhan o’r safle.

Fel blynyddoedd blaenorol, dim ond oedolyn all brynu tocyn i rywun dan 18 oed, ar yr un pryd â phrynu ei docyn ei hun.

DARLLENWCH Y CANLYNOL YN OFALUS:

Rhaid i oedolion cyfrifol fod yn rhiant/gwarcheidwaid cyfreithiol neu dros 25 oed a byddant yn cael bandiau garddwrn ar y safle gyda’i gilydd. Efallai y bydd angen prawf oedran. Mae yna hefyd derfyn o 2 docyn dan 18 y gellir ei brynu gyda phob tocyn oedolyn.

SYLWCH – NI ELLIR YCHWANEGU TOCYN DAN 18 AR ÔL PRYNU’R UN OEDOLYN.

Ar ôl cyrraedd yr ŵyl, rhaid i ddeiliaid tocynnau dan 18 oed gael eu band garddwrn ar yr un pryd â’r oedolyn a brynodd y tocynnau.

Byddwn hefyd yn gweithredu ‘Her 21’ yn swyddfa docynnau’r ŵyl. Os ydych chi’n ddigon ffodus i edrych o dan 21 yna bydd gofyn i chi ddangos ID i gasglu’ch band garddwrn oedolyn.

Bydd yr holl fynedfeydd i’r holl feysydd gwersylla yn cael eu stiwardio 24 awr y dydd. Ni chaniateir i unrhyw un heb fand garddwrn fynd i mewn ar unrhyw adeg yn ystod y penwythnos.

Ni oddefir ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn unrhyw ran o safle’r ŵyl. Bydd bandiau garddwrn yn cael eu cymryd gan droseddwyr, a gwrthodir ei hail-dderbyn i’r brif arena neu’r meysydd gwersylla.

Gwybodaeth am Docynnau ac Ad-daliadau 2020

Beth mae pobl yn ei ddweud am Ŵyl Big Tribute

(4.9 / 5 gan bron i 500 o adolygiadau Facebook)

"Just returned from my first ever festival, what a fantastic weekend,cannot praise the organisers enough, facilities were excellent, spotlessly clean, first class tribute acts, everyone friendly, wonderful experience thank you to everyone, see you next year"

Fiona, 2019 

"This will be our 3rd year at the at the Big Tribute and cannot wait. Great festival very chilled and family friendly and even the beer and food costs are reasonable no wonder its so popular."

Paul, 2019 

"Was my first time going this year, and they had amazing acts! (Most of them were the sort of music I listen to anyways so it was perfect!) Great performances. I already want to go again! "

Laura, 2019 

"Fabulous event. great for families. loads to do and see for all ages. Fab acts on all of the stages - especially the bar! Great facilities and really well organised. fancy dress was amazing and a lot of effort made by lots of people. "

Karen, 2019 

"Absolutely brilliant weekend. My family and friends have been coming here for the last two years and cannot fault it. There are loads of top tribute bands and the atmosphere is amazing. Cannot wait for next year!"

Steve, 2019 

"Perfect weekend for Families Singles or groups. There's something for everyone. I've been every year from the start and it's getting better every year. Thank you staff and crew see you again in August! "

Debbie, 2019 

"This year was our groups 4th visit to the tribute festival and we had a great time! Lovely friendly atmosphere, with great music! Nice chance to relax and enjoy the experience"

Claire, 2019