Cerbydau llety

Diffinnir cerbydau llety (CLl) fel carafanau, cerbydau modur neu bebyll trelars yn unig. I ddod ag un o’r rhain, bydd angen i chi fod wedi prynu tocyn CLl ar wahân sy’n costio £35.

NODYN PWYSIG: dyma’r unig gerbydau a ganiateir i’r ardal CLl. Ni chaniateir mynediad i unrhyw un sy’n cyrraedd yr ardal hon mewn unrhyw beth heblaw tŷ modur, carafán neu babell drelar, hyd yn oed gyda thocyn CLl dilys.

Mae pob lle o leiaf 7m o led, digon i osod gasebo neu babell wrth ymyl eich cerbyd. Mae mannau gwaredu toiledau cemegol a thapiau dŵr yfed, ond nid oes unrhyw fachiadau trydan na dŵr ar gael yn unman.

Sylwer: Mae ein trwydded yn ei gwneud yn ofynnol i gerbydau llety fod ar wahân i ardaloedd gwersylla pebyll. Tra bydd cerbydau llety nesaf at ardaloedd y pebyll yn y gwersylla cyffredinol a theulu, byddant wedi’u gwahanu gan ffens.

Er mwyn lleihau symudiad cerbydau trwy’r meysydd gwersylla yn ystod y penwythnos, ni fydd cerbydau’n gallu mynd a dod o’r ardal cerbydau llety yn ystod y penwythnos o dan unrhyw amgylchiadau.

Bydd angen i unrhyw gerbydau sydd angen gadael y safle yn ystod penwythnos yr ŵyl barcio yn y prif feysydd parcio. Dim ond o ganol dydd, ddydd Llun 31 Awst 2020 y caniateir y rhain yn ôl i’r ardal cerbydau llety.  Mae hyn yn cynnwys cerbydau sy’n gadael carafanau ar ddechrau’r ŵyl.

Gwybodaeth am Docynnau ac Ad-daliadau 2020

Beth mae pobl yn ei ddweud am Ŵyl Big Tribute

(4.9 / 5 gan bron i 500 o adolygiadau Facebook)

"Just returned from my first ever festival, what a fantastic weekend,cannot praise the organisers enough, facilities were excellent, spotlessly clean, first class tribute acts, everyone friendly, wonderful experience thank you to everyone, see you next year"

Fiona, 2019 

"This will be our 3rd year at the at the Big Tribute and cannot wait. Great festival very chilled and family friendly and even the beer and food costs are reasonable no wonder its so popular."

Paul, 2019 

"Was my first time going this year, and they had amazing acts! (Most of them were the sort of music I listen to anyways so it was perfect!) Great performances. I already want to go again! "

Laura, 2019 

"Fabulous event. great for families. loads to do and see for all ages. Fab acts on all of the stages - especially the bar! Great facilities and really well organised. fancy dress was amazing and a lot of effort made by lots of people. "

Karen, 2019 

"Absolutely brilliant weekend. My family and friends have been coming here for the last two years and cannot fault it. There are loads of top tribute bands and the atmosphere is amazing. Cannot wait for next year!"

Steve, 2019 

"Perfect weekend for Families Singles or groups. There's something for everyone. I've been every year from the start and it's getting better every year. Thank you staff and crew see you again in August! "

Debbie, 2019 

"This year was our groups 4th visit to the tribute festival and we had a great time! Lovely friendly atmosphere, with great music! Nice chance to relax and enjoy the experience"

Claire, 2019