Gŵyl Big Tribute 2021 – DIWEDDARIAD

Annwyl bawb,

Gobeithio eich bod chi’n ymdopi ar ôl 12 mis heriol iawn i bawb.

Ymddiheuriadau am fod mor dawel, ond mae’n anodd heb lawer o newyddion! Fodd bynnag, rydyn ni’n ymwybodol bod llawer ohonoch chi’n awyddus i wybod a fydd Big Tribute yn bwrw ymlaen eleni, felly dyma ni’n rhannu ein safbwynt swyddogol:

Er gwaethaf y camau enfawr sy’n cael eu cymryd wrth gyflwyno brechiadau yn y DU a’r rhagolygon cadarnhaol yng nghyoeddiad y ffordd ymlaen yn Lloegr, yng Nghymru nid oes gennym unrhyw arwydd / arweiniad go iawn, ar wahân i’r ffaith y bydd rhai cyfyngiadau sectorau eraill yn dod i ben o 22 Ebrill.

Mae’n ei gwneud hi’n anodd iawn cynllunio gŵyl. Er ein bod yn obeithiol y byddwn yn gallu dychwelyd i Lovesgrove gyda chi i gyd ym mis Awst 2021, mae’n amhosib dweud gyda sicrwydd a fydd gŵyl eleni yn bwrw ymlaen ar hyn o bryd ai peidio. Mewn gwirionedd, does neb yn gwybod ar hyn o bryd beth allai fod yn bosib o ran digwyddiadau yng Nghymru erbyn diwedd mis Awst.

Rydym yn hynod ddiolchgar i’n criw gwych o berfformwyr a chyflenwyr sy’n parhau i fod yn hynod gefnogol. Maent yn gweithio gyda ni i sicrhau, er gwaetha’r holl ansicrwydd, y bydd popeth yn ei le os gall yr ŵyl fynd yn ei blaen yn ddiweddarach yn yr haf.

Hoffem hefyd ddiolch i bawb sy’n dod i Ŵyl Big Trib am y ddealltwriaeth a’r amynedd rydych chi’n parhau i’w ddangos. Byddwn yn gwneud popeth y gallwn i sicrhau ein bod yn ôl i fwynhau amseroedd da gyda’n gilydd unwaith y bernir ei bod yn ddiogel ac yn gyfreithiol i ddychwelyd.

Yn y cyfamser, cadwch yn ddiogel, canolbwyntiwch ar ddiwrnodau mwy disglair o’n blaenau, a byddwn yn anfon unrhyw newyddion i chi cyn gynted ag y cawn ei wybod.

Tîm Big Tribute x

Gwybodaeth am Docynnau ac Ad-daliadau 2020

Beth mae pobl yn ei ddweud am Ŵyl Big Tribute

(4.9 / 5 gan bron i 500 o adolygiadau Facebook)

"Just returned from my first ever festival, what a fantastic weekend,cannot praise the organisers enough, facilities were excellent, spotlessly clean, first class tribute acts, everyone friendly, wonderful experience thank you to everyone, see you next year"

Fiona, 2019 

"This will be our 3rd year at the at the Big Tribute and cannot wait. Great festival very chilled and family friendly and even the beer and food costs are reasonable no wonder its so popular."

Paul, 2019 

"Was my first time going this year, and they had amazing acts! (Most of them were the sort of music I listen to anyways so it was perfect!) Great performances. I already want to go again! "

Laura, 2019 

"Fabulous event. great for families. loads to do and see for all ages. Fab acts on all of the stages - especially the bar! Great facilities and really well organised. fancy dress was amazing and a lot of effort made by lots of people. "

Karen, 2019 

"Absolutely brilliant weekend. My family and friends have been coming here for the last two years and cannot fault it. There are loads of top tribute bands and the atmosphere is amazing. Cannot wait for next year!"

Steve, 2019 

"Perfect weekend for Families Singles or groups. There's something for everyone. I've been every year from the start and it's getting better every year. Thank you staff and crew see you again in August! "

Debbie, 2019 

"This year was our groups 4th visit to the tribute festival and we had a great time! Lovely friendly atmosphere, with great music! Nice chance to relax and enjoy the experience"

Claire, 2019