Gohirio Big Tribute 2020 tan 2021

Oherwydd pandemig parhaus Covid-19, trist yw cyhoeddi na fydd Gŵyl Big Tribute yn bwrw ymlaen eleni.

Fel pawb arall, rydym wedi bod yn dilyn y newyddion yn agos dros yr wythnosau a’r misoedd diwethaf ac nid ydym yn teimlo bod opsiwn i symud ymlaen fel arfer a chyflawni digwyddiad 2020 yn ddiogel. Nid yn unig mae gennym ddyletswydd gofal i bawb sy’n mynychu’r ŵyl, ond mae gennym gyfrifoldeb i’r gymuned leol ehangach hefyd.

Diben Gŵyl Big Trubute yw croesawu pobl o bell ac agos i’r rhan hyfryd hon o’r byd am benwythnos llawn hwyl o gerddoriaeth fyw. Mae’n ymwneud ag agosrwydd â theulu a ffrindiau; ac â chanu, dawnsio a chwerthin gyda’n gilydd. Yn fwy nag erioed o’r blaen rydyn ni’n edrych ymlaen at wneud hynny eto, ond am nawr rhaid blaenoriaethu gofal amdanom ein hunain a’n gilydd.

Bydd pob tocyn 2020 yn ddilys ar gyfer gŵyl 2021 (27 – 29 Awst 2021), gan anrhydeddu ystodau oedran y tocynnau yn 2021 fel y maent ym mis Awst 2020.

Nid yw archebion ar-lein / ffôn sydd wedi talu am bostio wedi’u hanfon allan eto. Fe’u cedwir yn ddiogel yn y swyddfa docynnau a’u postio ddechrau haf 2021.

Os ydych chi eisoes wedi casglu’ch tocynnau yn bersonol, yna cadwch nhw’n ddiogel gan na fydd rhai dyblyg yn cael eu cyhoeddi.

Bydd deiliaid tocynnau na allant / na hoffent fynychu’r digwyddiad y flwyddyn nesaf yn gallu cael ad-daliad llawn (heb unrhyw ffioedd archebu) yn fuan.

Mae manylion llawn yr holl drefniadau tocynnau ar gael ar wefan Big Tribute.

Mae’n ddrwg gennym nad ydym yn gallu dod â’r ŵyl atoch eleni. Rydyn ni’n gwybod y bydd yn hynod siomedig gan ein bod ni’n teimlo hynny hefyd, ond rydyn ni’n addo y bydd yr amseroedd da yn ein cyrraedd eto, ac edrychwn ymlaen at eu rhannu gyda chi i gyd yn y dyfodol.

Cymerwch ofal, cadwch yn ddiogel, a gwelwn ni chi’n fuan.

Tîm Big Tribute x

Gwybodaeth am Docynnau ac Ad-daliadau 2020

Beth mae pobl yn ei ddweud am Ŵyl Big Tribute

(4.9 / 5 gan bron i 500 o adolygiadau Facebook)

"Just returned from my first ever festival, what a fantastic weekend,cannot praise the organisers enough, facilities were excellent, spotlessly clean, first class tribute acts, everyone friendly, wonderful experience thank you to everyone, see you next year"

Fiona, 2019 

"This will be our 3rd year at the at the Big Tribute and cannot wait. Great festival very chilled and family friendly and even the beer and food costs are reasonable no wonder its so popular."

Paul, 2019 

"Was my first time going this year, and they had amazing acts! (Most of them were the sort of music I listen to anyways so it was perfect!) Great performances. I already want to go again! "

Laura, 2019 

"Fabulous event. great for families. loads to do and see for all ages. Fab acts on all of the stages - especially the bar! Great facilities and really well organised. fancy dress was amazing and a lot of effort made by lots of people. "

Karen, 2019 

"Absolutely brilliant weekend. My family and friends have been coming here for the last two years and cannot fault it. There are loads of top tribute bands and the atmosphere is amazing. Cannot wait for next year!"

Steve, 2019 

"Perfect weekend for Families Singles or groups. There's something for everyone. I've been every year from the start and it's getting better every year. Thank you staff and crew see you again in August! "

Debbie, 2019 

"This year was our groups 4th visit to the tribute festival and we had a great time! Lovely friendly atmosphere, with great music! Nice chance to relax and enjoy the experience"

Claire, 2019