Gwybodaeth am docynnau 2024

 TOCYNNAU PENWYTHNOS AR WERTH NAWR!


Cliciwch YMA i brynu tocynnau ar-lein

 

Rhaid prynu pob tocyn dan 18 gyda thocyn oedolyn dilys. Mae manylion llawn ar gael YMA. 

Mae tocynnau penwythnos hefyd ar gael i’w prynu’n bersonol o Swyddfa Docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Taliad cerdyn YN UNIG.

SYLWCH: Am resymau diogelwch, bydd pob tocyn gŵyl yn cael ei ddosbarthu tua 5 wythnos cyn y digwyddiad (ar gyfer archebion ar-lein AC wyneb yn wyneb).

Byddwch yn derbyn cadarnhad e-bost o’r archeb ond ni fyddant yn cael eu cyhoeddi tan wythnos 15 Gorffennaf 2024.

Tocynnau corfforol fydd y rhain (nid e-docynnau) felly cadwch nhw’n ddiogel gan na ellir eu hailargraffu dan UNRHYW amgylchiadau.

Bydd tocynnau dydd ar werth o Fis Mehefin 2023

 

PRISIAU TOCYNNAU 2024

Mae pob tocyn penwythnos yn cynnwys gwersylla pebyll yn y pris.

Gellir dewis y maes gwersylla penodol (Cyffredinol, Teulu/Tawel neu Hygyrch) wrth gyrraedd.

 

Tocyn penwythnos i oedolion (18+) – £100
(Rhaid bod dros 18 oed ar neu cyn 23 Awst 2024)

 Tocyn penwythnos person ifanc (13 – 17) – £35
(Rhaid bod o dan 18 oed ar neu cyn 23 Awst 2024)

 Tocyn penwythnos plentyn (5-12) – £20
(Rhaid bod o dan 18 oed ar neu cyn 23 Awst 2024)

Tocyn penwythnos babanod (dan 5 oed) – Am ddim (tocyn yn ofynnol)
(Rhaid bod o dan 5 oed ar neu cyn 23 Awst 2024)

Mae rhain am ddim ond rhaid cael tocyn i bob person bach!

Cliciwch YMA i brynu tocynnau ar-lein

Cerbydau Llety (CLl)£45

Mae angen dewis y safle (Cyffredinol, Teuluol / Tawel neu Hygyrch) adeg archebu.

DS Mae Cerbydau Llety yn Gartrefi Modur, Carafanau neu Bebyll Trelars YN UNIG. Ni chaniateir i unrhyw gerbydau eraill aros yn yr ardal CLl.

Am fanylion llawn, ewch i’n tudalen Cerbydau Llety.

Tocynnau dydd 
Bydd y rhain ar gael o Fis Mehefin 2024.

Sylwch nad yw Tocynnau Dydd yn caniatáu mynediad i unrhyw un o’r meysydd gwersylla ar unrhyw adeg.

Tocynnau ychwanegol
Yn anffodus ni ellir ychwanegu unrhyw docynnau ychwanegol at archebion sy’n bodoli eisoes.

 

 

 

Gwybodaeth am Docynnau 2024

Beth mae pobl yn ei ddweud am Ŵyl Big Tribute

(4.9 / 5 gan mwy na 700 o adolygiadau Facebook)

"The relaxed and friendly atmosphere is amazing. Everyone involved work so hard to ensure we have a fabulous weekend with great entertainment. The site is kept clean throughout. My favourite place to be 10/10!!"

Debbie, 2022

"Fantastic weekend, bands amazing as ever, friendly and helpful staff, bar prices reasonable and an all round great family festival, so glad to be back, see you next year xxx"
Benita, 2022
"Not too big, everything you need on site, family friendly, excellent beer and food. Safe!! All round cracking good fun."
Linda, 2022

"Superbly organised, incredibly helpful & friendly. Fab tribute bands & other organised entertainment, good food choices & just an incredibly relaxing atmosphere!"

Ann, 2022

"Great 3 days . Well worth the trip from Sussex"

John, 2022

"It's a brilliant 3 days of live tribute acts on the main stage and local groups in the bar... This was our 4th time and will definitely make it our 5th next year 😍 well done everyone and thanks for the memories x"

Angela, 2022

"Great weekend in Wales, good music, chilled vibe."

Mark, 2022