Gwybodaeth am docynnau 2022

Ad-daliadau

Mae ad-daliadau gwerth wyneb llawn ar bob tocyn 2020 yn parhau i fod ar gael o’r pwynt prynu

. Am unrhyw docynnau a brynwyd ar-lein, e-bostiwch artstaff@aber.ac.uk 

Deiliaid tocynnau presennol

Bydd holl docynnau 2020 yn parhau’n ddilys ar gyfer gŵyl 2022 (26 – 28 Awst 2022)

Os ydych chi eisoes wedi casglu’ch tocynnau yn bersonol, yna cadwch nhw’n ddiogel gan na ellir dosbarthu dyblygiadau.

Bydd archebion a dalodd am bostio yn cael eu hanfon yn gynnar yn haf 2022.

Os ydych wedi newid cyfeiriad ers archebu’r tocynnau, e-bostiwch artstaff@aber.ac.uk i newid manylion y cyfeiriad ar eich archeb.

Yn anffodus, ni ellir ychwanegu tocynnau ychwanegol at eich archeb.

Os gwnaethoch chi brynu tocynnau i rywun a fydd mewn categori oedran gwahanol erbyn penwythnos yr ŵyl h.y.

baban (dan 5 oed) a fydd yn blentyn (5-12 oed) erbyn 26 Awst 2022

plentyn (5-12 oed) a fydd yn berson ifanc (13-17 oed) erbyn 26 Awst 2022

person ifanc (13-17 oed) a fydd yn oedolyn (18+ oed) erbyn 26 Awst 2022

yna bydd rhaid i chi dalu’r gwahaniaeth i uwchraddio i sicrhau bod y tocyn cywir gennych cyn yr ŵyl. Bydd y gwahaniaeth yn cael ei gyfrifo gan ddefnyddio’r prisiau cynnar isaf i sicrhau eich bod yn talu’r isafswm posibl. Bydd manylion llawn sut i wneud hyn yn dilyn yn fuan.

Gwerthu tocynnau newydd

Bydd unrhyw docynnau penwythnos a ddychwelwyd / ad-dalwyd yn ôl ar werth yng Ngwanwyn 2022, dyddiad i’w gadarnhau. Bydd unrhyw wybodaeth am werthu tocynnau newydd (dyddiadau, amseroedd ac ati) yn cael ei phostio ar y wefan, i’n rhestr bostio ac ar dudalen facebook Big Tribute.


Bydd tocynnau dydd ar werth am y tro cyntaf ym mis Mehefin 2022.

Gwybodaeth am Docynnau ac Ad-daliadau 2020

Beth mae pobl yn ei ddweud am Ŵyl Big Tribute

(4.9 / 5 gan bron i 500 o adolygiadau Facebook)

"Just returned from my first ever festival, what a fantastic weekend,cannot praise the organisers enough, facilities were excellent, spotlessly clean, first class tribute acts, everyone friendly, wonderful experience thank you to everyone, see you next year"

Fiona, 2019 

"This will be our 3rd year at the at the Big Tribute and cannot wait. Great festival very chilled and family friendly and even the beer and food costs are reasonable no wonder its so popular."

Paul, 2019 

"Was my first time going this year, and they had amazing acts! (Most of them were the sort of music I listen to anyways so it was perfect!) Great performances. I already want to go again! "

Laura, 2019 

"Fabulous event. great for families. loads to do and see for all ages. Fab acts on all of the stages - especially the bar! Great facilities and really well organised. fancy dress was amazing and a lot of effort made by lots of people. "

Karen, 2019 

"Absolutely brilliant weekend. My family and friends have been coming here for the last two years and cannot fault it. There are loads of top tribute bands and the atmosphere is amazing. Cannot wait for next year!"

Steve, 2019 

"Perfect weekend for Families Singles or groups. There's something for everyone. I've been every year from the start and it's getting better every year. Thank you staff and crew see you again in August! "

Debbie, 2019 

"This year was our groups 4th visit to the tribute festival and we had a great time! Lovely friendly atmosphere, with great music! Nice chance to relax and enjoy the experience"

Claire, 2019