Gwersylla

Pa wersyll?

Nid yw profiad yr ŵyl yn gyflawn oni bai eich bod yn aros mewn cae am y penwythnos cyfan! Fodd bynnag, rydym am sicrhau bod y profiad mor ddymunol â phosib. Mae gwersylla pebyll wedi’i gynnwys ym mhob tocyn penwythnos ar feysydd gwersylla Cyffredinol, Teulu a DDA. Edrychwch i weld pa un sy’n fwyaf addas i chi.

Gwersylla Teulu

Dyma ardal dawelach o’r ŵyl wedi i’r prif arena gau yn y nos, ac mae ganddi bolisi ‘dim sŵn ar ôl hanner nos’.

Does dim rhaid i chi fod yn mynychu gyda phlant, ond os ydych chi am aros ar yr un hon, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n hapus i gadw at y rheol honno er cwrteisi i’ch cyd-wersyllwyr. Dyma ‘gerbyd tawel’ byd gwersylla!

Mae ganddo’r un cyfleusterau â’r ardal wersylla gyffredinol – ychydig ymhellach i ffwrdd o’r bwrlwm. Mae 10 munud ar droed o’r brif arena i’r cae gwersylla teulu. Er ei bod yn cymryd ychydig yn hirach, bydd gennych lawer mwy o le o’ch cwmpas a llai o sŵn na’r maes gwersylla cyffredinol.

Mae gan hon giât ar wahân i’r brif fynedfa a bydd arwydd clir arni ‘GATE 2 – FAMILY CAMPING’ o’r A44.

Gwersylla Cyffredinol

Dyma’r prif wersyll agosaf at y brif arena ac o’r herwydd mae’n weddol fywiog dros y penwythnos. Gellir ei gyrraedd trwy ‘GATE 1’ gydag arwydd o’r A44.

Maes gwersylla DDA

Dyma’r agosaf at brif fynedfa’r arena gyda man parcio pwrpasol, yn benodol ar gyfer pobl â phroblemau symudedd. Bydd angen bathodyn glas dilys i gael mynediad i’r maes gwersylla hwn. Ewch i mewn trwy ‘Gate 1’ a bydd y stiwardiaid yn eich cyfeirio.

Gwybodaeth am Docynnau ac Ad-daliadau 2020

Beth mae pobl yn ei ddweud am Ŵyl Big Tribute

(4.9 / 5 gan bron i 500 o adolygiadau Facebook)

"Just returned from my first ever festival, what a fantastic weekend,cannot praise the organisers enough, facilities were excellent, spotlessly clean, first class tribute acts, everyone friendly, wonderful experience thank you to everyone, see you next year"

Fiona, 2019 

"This will be our 3rd year at the at the Big Tribute and cannot wait. Great festival very chilled and family friendly and even the beer and food costs are reasonable no wonder its so popular."

Paul, 2019 

"Was my first time going this year, and they had amazing acts! (Most of them were the sort of music I listen to anyways so it was perfect!) Great performances. I already want to go again! "

Laura, 2019 

"Fabulous event. great for families. loads to do and see for all ages. Fab acts on all of the stages - especially the bar! Great facilities and really well organised. fancy dress was amazing and a lot of effort made by lots of people. "

Karen, 2019 

"Absolutely brilliant weekend. My family and friends have been coming here for the last two years and cannot fault it. There are loads of top tribute bands and the atmosphere is amazing. Cannot wait for next year!"

Steve, 2019 

"Perfect weekend for Families Singles or groups. There's something for everyone. I've been every year from the start and it's getting better every year. Thank you staff and crew see you again in August! "

Debbie, 2019 

"This year was our groups 4th visit to the tribute festival and we had a great time! Lovely friendly atmosphere, with great music! Nice chance to relax and enjoy the experience"

Claire, 2019